top of page

Privacy policy van Sparck
 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dit doen, hoe lang wij deze bewaren, met wie wij deze delen en wat uw rechten in dezen zijn.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken onder meer uw basisgegevens zoals uw naam, titel, contactgegevens, IP-adres, gegevens over uw bezoek aan onze website, persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen.

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

Doeleinden en grondslagen

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om onze juridische diensten te verstrekken;

  • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

  • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

  • voor het behandelen van uw sollicitatie;

  • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Policy genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

 

Delen

Voor de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

  • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken zoals wederpartijen, advocaten, gerechten en overheidsinstellingen;

  • derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

  • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten, dan wel

  • andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw eerder gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. Bent u van mening dat wij niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter van invloed zijn op het functioneren van uw website. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, maar niet van tracking of advertentie cookies.

 

Contact

Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Neem contact met ons op via: info@sparcklaw.nl

bottom of page