top of page

Karol Hillebrandt

Is advocaat sinds 2005 en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het arbeids- en ambtenarenrecht.

 

In zijn dagelijkse praktijk adviseert en procedeert Karol over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Hij adviseert een breed scala aan organisaties, zowel privaat als publiek, over hun dagelijkse HR-gerelateerde vraagstukken. Ook begeleidt Karol organisaties in verandertrajecten zoals fusies, overnames en reorganisaties. Karol wordt tevens regelmatig betrokken bij medezeggenschapstrajecten, cao-vraagstukken en conflicten op management- en bestuursniveau.

 

Karol is aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd met als specialisatie arbeidsrecht. Hij publiceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen en geeft hierover cursussen en lezingen. Hij is onder meer redacteur van het Advocatenblad waarvoor hij ook de jaarlijkse Kroniek Arbeidsrecht verzorgt. Voordat Karol samen met Peter Hendriks Sparck oprichtte, was hij verbonden aan Palthe Oberman Advocaten, een kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Karol het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Op grond hiervan is Karol verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten op dit rechtsgebied te halen.

Lidmaatschappen:

Recente artikelen:
 

DSC_9413%2520Karol%2520EAS%2520Fotografi
bottom of page