top of page

We werken voor alle betrokken partijen in het arbeidsproces

Werkgevers
 

Voor veel werkgevers zijn wij het aanspreekpunt voor al hun vragen en problemen op het gebied van het arbeids- en  medezeggenschapsrecht. Onze werkzaamheden variëren van het adviseren van HR afdelingen over hun alledaagse vraagstukken tot het begeleiden van werkgevers in ingrijpende verandertrajecten zoals reorganisaties en overnames.

 

Wij hebben een flexibele en persoonlijke benadering en streven langdurige samenwerkingsrelaties na. Met veel van onze klanten werken wij dan ook al vele jaren samen. Onze werkwijze kenmerkt zich door snel en praktisch advies. Goede bereikbaarheid en snel kunnen schakelen vinden wij belangrijk. Onze inzet is gericht op een constructieve oplossing, maar als het nodig is procederen wij ook.

 

Ondernemingsraden

 

We staan ondernemingsraden bij in diverse sectoren en van verschillende omvang. Onze werkzaamheden voor ondernemingsraden bestaan onder meer uit het adviseren over en begeleiden bij advies- en instemmingstrajecten. Bijvoorbeeld over voorgenomen reorganisaties en bedrijfsovernames, wijziging van arbeidsvoorwaardenregelingen of benoeming van bestuurders. We onderhandelen ook namens ondernemingsraden met de bestuurder over bijvoorbeeld het opstellen van een sociale regeling.
 

 

Werknemers

 

We staan werknemers bij in het oplossen of voorkomen van alle denkbare conflictsituaties met hun werkgever. De onderwerpen waar wij onder andere over adviseren: aangaan van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, functioneringstrajecten, ontslag, concurrentie en relatiebedingen en aandelen- en optieregelingen. Daarnaast adviseren we ook expats en ZZP-ers. 

 

bottom of page