top of page

Kan ik een mondkapje verplichten?

Bijgewerkt op: 23 feb. 2021

Werknemers dienen nu zoveel als mogelijk thuis te werken. Maar dat is niet altijd mogelijk. Wanneer werknemers toch op de werkvloer aanwezig zijn, moet een werkgever de nodige maatregelen treffen om waar mogelijk een besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Eén van die maatregelen betreft het dragen van een mondkapje. Maar kan een werkgever dit wel verplicht stellen?


Een werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Een werkgever heeft ook een wettelijk instructierecht. Op basis hiervan is een werkgever gerechtigd zijn werknemers instructies te geven over de wijze waarop zij het werk moeten uitvoeren. De instructies kunnen ook betrekking hebben op ordevoorschriften, zoals kleding- en veiligheidsvoorschriften. Om aan de eerder genoemde zorgplicht te voldoen kan een werkgever onder de huidige omstandigheden met gebruikmaking van zijn instructiebevoegdheid zijn werknemers opdragen een mondkapje te dragen op de werkvloer.


Wat nu als de werknemer weigert een mondkapje te dragen?

Ga dan in gesprek met de werknemer. Vraag hem wat de reden is om geen mondkapje te willen dragen. Misschien dat deze werknemer hiervoor goede argumenten heeft, bijvoorbeeld een medische reden zoals benauwdheid. Als dat zo is, probeer dan samen met de werknemer tot een werkbare en acceptabele oplossing te komen.


Het kan ook zijn dat de werknemer geen goede redenen heeft voor het niet willen dragen van een mondkapje. Maak de werknemer dan duidelijk (waarschuw hem, eerst mondeling en dan schriftelijk) dat zijn weigering niet zonder gevolgen zal blijven. Laat hem duidelijk weten wat de gevolgen zijn als hij blijft weigeren: dat hij dan naar huis wordt gestuurd en zolang hij een mondkapje blijft weigeren hij geen loon zal ontvangen. Blijft hij weigeren? Dan kunt u de werknemer daadwerkelijk naar huis sturen en de loonbetaling stoppen zolang hij weigert een mondkapje te dragen. Bevestig hem dit schriftelijk. Als hij vervolgens blijft volharden in zijn weigering, zal dit kunnen leiden tot een grond voor ontslag.


Rechter bevestigt: werkgever mag loon staken als werknemer mondkapje weigert

De eerste uitspraak over een mondkapje-weigerende werknemer is inmiddels verschenen. Het betrof een chauffeur/bezorger van een banketbakkerij. Hij bracht goederen rond tussen vestigingen, bezorgde bij afnemers en haalde spullen op bij leveranciers. Medio oktober 2020 liet de werkgever aan alle werknemers weten dat vanaf dat moment het dragen van een mondkapje op het werk verplicht was. De werknemer weigerde hieraan gehoor te geven. Daarop werd hem de toegang tot het werk ontzegd en zijn loonbetaling opgeschort. De werknemer was het hiermee niet eens en startte en kort geding procedure tot doorbetaling van zijn salaris. Volgens hem zorgde het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk. En kon hij voldoende afstand houden van collega’s waardoor het dragen van een mondkapje niet nodig was.


De kort geding rechter oordeelde dat de werkgever haar werknemers mag verplichten een mondkapje te dagen. De werkgever moet de individuele belangen van haar werknemers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever ook een bedrijfsbelang omdat werknemers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden. De werkgever hoeft geen onderscheid te maken tussen verschillende functies, zo oordeelde de rechter. Een mondkapjesmaatregel kan namelijk alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt. De werkgever mocht het loon van de werknemer dus opschorten en hem de toegang tot het werk ontzeggen zolang hij weigerde een mondkapje te dragen.


Sparck ondersteunt u graag bij al uw juridische vragen, neem contact met ons op en we helpen u verder.

Bình luận


bottom of page